Bodrum Belediyesi

Etkinlik Takvimi

Fotoğraf Yarışması -Zirvelerin Efendileri Lelegler ve Pedasa
Yarışma

Fotoğraf Yarışması -Zirvelerin Efendileri Lelegler ve Pedasa

Zirvelerin Efendileri Lelegler ve Pedasa
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR
Bu yarışma;
“MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - KARYA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ” ile
“BODRUM BELEDİYESİ - PEDASA VE LELEG UYGARLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ”
tarafından düzenlenmektedir.
Şartnamede bundan sonra kısaca “Düzenleme Kurulu” olarak anılacaktır.

2. YARIŞMANIN ADI
“Zirvelerin Efendileri Lelegler ve Pedasa” FOTOĞRAF YARIŞMASI

3. KONUSU VE AMACI
Yarışmanın konusu, “LELEG KENTLERİ VE PEDASA”da bulunan kalıntıların sanatsal bir bakış
açısıyla fotoğraflanması olarak belirlenmiştir. Fotoğraflar Bodrum Yarımadası sınırları içinde
çekilecektir. Leleg kültürel kimliği, sadece yeri tanımlanmış kalıntılar barındıran
yerleşimlerden oluşmaz. Bodrum/Leleg Yarımadasının tüm dağları, yamaçları veya herhangi
bir noktasında onlara ait kalıntılar bulunur.
Amaç, fotoğrafçıların objektiflerinden, Leleg kentleri ve Leleg kentlerinden birisi olan
Pedasa’da, Leleg Kültürüne ait birçok yapı ve eserleri, sanatsal bir bakış açısıyla görünür
kılarak, geniş kitlelerle buluşmasını sağlamaktır. Antik kentlere olan ilgiyi arttırarak
farkındalık oluşturulmak hedeflenmektedir.
Bu linklerden fotoğraf çekilecek kentler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz:
http://lelegyolu.org
https://www.youtube.com/watch?v=RvC5OxWnj50&t=1276s

4. YARIŞMA TAKVİMİ
04/03/2024 Yarışma Başlangıç Tarı̇hı̇
20/05/2024 Son Katılma Tarı̇hı̇
24/05/2024 Değerlendı̇rme Toplantısı
25/05/2024 Sonuç Bı̇ldı̇rı̇mı̇
01/06/2024 Ödül Törenı̇
01 - 05/06/2024 Sergi

5. KATILIM ŞARTLARI
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmaya Düzenleme Kurulu ve birinci derecede akrabaları dışında, konuya ilgi duyan,
başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan, herkes katılabilir.
– Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış
olmaları, fotoğrafların yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
– Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraf, kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali
sayılır.
– Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları
geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
– Katılımcı, fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında
serbesttir.
– Yarışma “Dijital” formatta renkli olarak düzenlenmektedir.
– HDR (High Dynamic Range) ve drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilmiş fotoğraflar da
yarışmaya kabul edilir.
– Yarışma dijital ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 (beş) adet dijital, renkli eserle katılabilir.

– Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafa, orada olmayan bir şey eklemek ya da çıkarmak
diskalifiye sebebidir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
– Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), yarışmaya kabul edilemez.
– Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
– Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış
asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme
Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği
yapmaya, “Son Katılım Tarihi”nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak
bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
– Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda seçici kurul ve düzenleyici kurum kararları
esastır.
– Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6. ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
– Katılımcılar, şartname sayfasındaki yönergeye uygun biçimde aşağıdaki katılım formunu
eksiksiz doldurarak fotoğraflarla birlikte serap.bodrum.bel@gmail.com mail adresine tek
seferde yükleyecektir. Katılım formu ıslak imzalı olarak taratılıp gönderilmelidir.
– Fotoğraflar kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
– Her bir fotoğrafa; küçük harflerle bitişik olarak en az 5 harfli bir rumuz, eserin nerede
çekildiği ve 3 haneli sıra numarası boşluksuz olarak verilecek, araları alt çizgi ile ayrılacaktır.
(Örnek: makro1982_pedasa_001)
– Fotoğraf dosyalarınızın sıralama ve isimlendirme işlemlerini yaparak aşağıdaki katılım
formu ile birlikte “yarışma sekreteryası ve iletişim” bölümünde verilen
serap.bodrum.bel@gmail.com mail adresine tek seferde yükleyiniz. Katılım formu ıslak imzalı
olarak taratılıp gönderilmelidir.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmelidir.
– Olası sorunların çözümüne yönelik olarak iletişim kısmındaki telefon veya mail adresinden
iletişime geçilebilir.

– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.
– Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde
çekilmiş fotoğraflar da yarışmaya katılabilir.

7. TELİF (KULLANIM) HAKLARI
– Katılımcı, ödül, derece alan ve/veya sergilenmek üzere seçilmiş olan fotoğraflarının
Düzenleme Kurulu bünyesindeki yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül, derece alan,
sergilenmek üzere seçilmiş olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma, yayınlarda kullanma haklarının kullanımı için Düzenleme Kurulu’na
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Düzenleme Kurulu ve eser sahibinin olacaktır.
Düzenleme Kurulunun bu eserleri, yarışma tarihinden sonra bölgede çalışan uzmanlarca
çıkartılacak akademik yayınlarda, kurumların basılı ve görsel yayınlarında, web sitelerinde
duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabileceklerdir.
(Fotoğraflar ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi
kullanılamamaktadır).
– Eserlerin Düzenleme Kurulu’nun bilgisi dışında, 3. Kişilerce, bu madde kapsamına aykırı
şekilde kullanılması sebebiyle hiçbir sorumluluğu olmayacağını, eser sahibi peşinen kabul
etmektedir.
– Ödül alan, sergilemeye seçilen ve arşivlenen diğer fotoğraflar, Düzenleme Kurulu web
sayfaları ve sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube vb) hesaplarında
yayınlanacaktır.
– Düzenleme Kurulu uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilenmek üzere seçilmeyen
fotoğrafları, arşivlerinde yararlanmak üzere tutabilir. Kullanacağı fotoğrafların ticari telif
hakları fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir.
Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
– Düzenleme Kurulu, ödül almaya hak kazanan, sergilemek üzere seçilen ve arşivlenen
fotoğrafların orijinal ham hallerini katılımcılardan isteyebilir.
– Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin başvuru formunda yazılı olarak bildirecekleri
kendi isimlerine ait kişisel banka hesap/IBAN numaralarına, ödül töreninden sonra
gönderilecektir. Ödül törenine katılım esastır. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN
numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda
ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar.

Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum,
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların veya mekanların
fotoğraflarının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı
yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Düzenleme Kurulu katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8. SEÇİCİ KURUL
Seçici kurul en az 5 kişiyle toplanır.
1. İzzet Keribar - Fotoğraf Sanatçısı
2. Doç. Dr. Bekir Özer - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Arkeolog
3. Ali Murat Günay – Yönetmen
4. Oğuz Hamza - Fotoğraf Sanatçısı
5. Derman Türker - Bodrum Belediyesi, Basın Yayın Müdürlüğü, Fotoğrafçı
6. M. Simay Tekin - Bodrum Belediyesi, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Ressam
7. Volkan Yıldız - Gazeteci

9. ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 10.000 TL
İkincilik Ödülü: 7.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
Prof. Dr. Adnan Diler Özel Ödülü: 3.000 TL
30 adet Sergileme

10. YARIŞMA SEKRETERYASI VE İLETİŞİM
Serap Topaloğlu - Bodrum Belediyesi
Telefon: 05547795539
serap.bodrum.bel@gmail.com

11. DİĞER HÜKÜMLER
– Uyuşmazlıkların çözümünde, Düzenleme Kurulu’nun çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda
temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Muğla Mahkeme ve
İcra Dairesi yetkilidir.
_Katılım formundaki bilgilerin eksik veya yanlış olmasından kaynaklanacak sorunlardan
düzenleme kurulu sorumlu değildir.
– Katılımcılar 11 maddelik bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri
kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.