Bodrum Belediyesi

İcraatlar

Eğitim Tamamlanan

7. SİVİL STRATEJİ SEMPOZYUMUNDA "AFETLERDE BELEDİYELERİN ROLÜ: BODRUM BELEDİYESİ" ÖRNEĞİ İLE KATILDIK

10.12.2023Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Sivil Strateji Sempozyumu’nda  “Afetlerde Belediyelerin Rolü: Bodrum Belediyesi Örneği” sunumuyla yer aldık.

Sempozyumda, Bodrum Belediyesi’nin özellikle 6 Şubat depremi olmak üzere çeşitli afetlerde yürüttüğü hizmetler detaylı olarak ele alındı. Belediyemizin afet öncesi hazırlıkta, afet ânı ve sonrasındaki yönetim süreçlerinde uyguladığı iyi uygulama örneklerini katılımcılara sunulurken, afetlere karşı nasıl etkin bir müdahale gerçekleştirdiğimize de değinildi..
Paylaş: