Bodrum Belediyesi

İcraatlar

Çevre / Temizlik Tamamlanan

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

27.09.2023İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz koordinasyonunda 25-26 Eylül’de atölye çalışmaları gerçekleştirdik.

Bodrum’a özgü ve katılımcı bir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlamak amacı ile 25-26 Eylül 2023 tarihlerinde, Herodot Kültür Merkezi’nde ilgili STK’lar ve meslek odalarının katılımıyla, Su Yönetimi, Afet ve Risk Azaltımı, Tarım, Ormancılık ve Diğer Arazi Kullanımı, Binalar, Ulaşım, Atık Yönetimi, Kentsel ve Arazi Kullanımı Planlaması temalarını içeren atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
İki gün boyunca, yaklaşık 4’er saat süren çalışmalar sonucu, Bodrum Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı eylem taslakları oluşturulmuş olup, planın yazım süreci başlatıldı. 
Paylaş: