Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Geriş Mahallesi, 234 ada 1, 2, 3 ve Karakaya Mahallesi, 145 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar PlanıDuyuru Tarihi:
30.05.2024
Geriş Mahallesi, 234 ada 1, 2, 3 ve Karakaya Mahallesi, 145 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
Açıklama Raporu
Duyuru Dosyası
Pafta
Paylaş: