Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Torba Mahallesi, Kıyıkenar Çizgisi HakkındaDuyuru Tarihi:
20.05.2024
Torba Mahallesi kıyı kesimine ait, 1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita paftası üzerine yeni kıyı kenar çizgisi tespiti ve onaylı kıyı kenar çizgisi aktarım işlemi Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmış olup, onaylı kıyı kenar çizgisi aktarımı ve yeni kıyı kenar çizgisi tespiti içeren 1 /1000 ölçekli halihazır harita ozalitleri yazı ekinde gönderildiği belirtilerek, 1/1000 ölçekli
N18-c-20-b-4-a no.lu halihazır harita paftası üzerinde (35/1-35/2-35/3-38) no.lu noktalar arasında tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisinin, Bakanlığınız Genelgesi doğrultusunda İlçe, Mahalle, Mevkii, pafta ve onaylı kıyı kenar çizgisi iptaliile yeni kıyı kenar çizgisi tespitine ait nokta numaraları belirtilmiştir.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
1 takım pafta örneği
Paylaş: