Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Torba Mahallesi, Kıyıkenar Çizgisi HakkındaDuyuru Tarihi:
20.05.2024
Torba Mahallesi, kıyı kesimine ait, 1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita paftaları üzerine yeni kıyı kenar çizgisi tespiti, iptal ve aktarım işlemi Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmış olup, onaylı kıyı kenar çizgisi aktarımıiçeren 1/1000 ölçekli N18-c-20-a-1-d, N18-c-20-a 4-a ve N18-20-a-4b no.lu hali hazır ozalitleriile aktarım, iptal ve yeni kıyı kenar çizgisi tespiti
içeren 1/1000 ölçekli N18-c-20-a-3 a no.lu hali hazır harita ozalitinin yazı ekinde gönderildiği belirtilerek, (74-76) ve (79-80) no.lu noktalar arasındaki kıyı kenar çizgisi iptal edilerek, (74-74/1-74/2-74/3-74/4-76) ve (79-79/1-80) no.lu noktalar arasında tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisinin, ilgi (a) Bakanlığımız Genelgesi doğrultusunda İlçe, Mahalle, Mevkii, pafta ve onaylı kıyı kenar çizgisi iptali ile yeni kıyı kenar çizgisi tespitine ait nokta numaraları belirtilmiştir.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
1 takım pafta örneği
Paylaş: