Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Yalıkavak Mahallesi, Kıyı Kenar Çizgisi İlanı HakkındaDuyuru Tarihi:
20.05.2024
Yalıkavak Mahallesi, Gökçebel Kızılburun Mevkii, kıyı kesimine ait 35İ-IIa, 35İ-IIc ve 34İ-IId no.lu 1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita alanında mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 02/08/1991 ile 08/10/1993 tarihinde onaylanan kıyı kenar çizgisinin, 221 ada 6 parsel no.lu taşınmaza isabet eden bölümü Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 14.02.2017 tarihli ve E:2015 /823, K:2017/275 sayılı kararı gereği iptal edildiğinden söz konusu alanda yeni kıyı kenar çizgisi tespiti Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca ilgili mahkeme kararı ve 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılarak ilgi (b) Bakanlığımız yazısı ile onaylanmış, ilgi (c) yazımız ile de, yeni kıyı kenar çizgisi tespiti içeren 1/1000 ölçekli 35İ-IIa, 35İ-IIc ve 34İ-IId no.lu halihazır harita ozalitlerinin yazı ekinde gönderildiği belirtilerek 1/1000 ölçekli 35İ-IIa no. lu halihazır harita alanında; (A-A/1-A/2-A/3) no.lu noktalar arasında tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisinin, 1/1000 ölçekli 35İ-IId no.lu halihazır harita alanında; (A/3-A/4-...-A10-A11) no.lu noktalar arasında tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisinin ve 1/1000 ölçekli 35İ-IIc no.lu halihazır harita alanında; (A11-D) no.lu noktalar arasında tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisinin ilgi (a) Bakanlığımız Genelgesi doğrultusunda İlçe, Mahalle, Mevkii, pafta ve yeni kıyı kenar çizgisi tespitine ait nokta numaraları belirtilmiştir.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
1 takım pafta örneği
Paylaş: