Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Güvercinlik Mahallesi, Gökçeler Mevkii Kıyı Kesimi Kıyı Kenar Çizgisi İlanı HakkındaDuyuru Tarihi:
20.05.2024
Güvercinlik Mahallesi, Gökçeler Mevkii kıyı kesimine ait, 1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita paftası üzerine yeni kıyı kenar çizgisi tespiti ve onaylı kıyı kenar çizgisi aktarım işlemi Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmış olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2023 tarihli ve 6489505 sayılı yazısı ile onaylanmış olduğu 1/1000 ölçekli N19-d-11-c-1-b no.lu halihazır harita alanında; (8-...-69) ve (A1-...-A60) no.lu noktalar arasında tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisi ilan edilmiştir.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
Pafta
Paylaş: