Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii Kıyı Kesimi Kıyı Kenar Çizgisi İlanı Hakkında.Duyuru Tarihi:
21.09.2023
Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi kıyı kesimine ait, onaylı 1/1000 ölçekli N18-c-23-c-2-a no.lu halihazır harita paftası üzerine onaylı kıyı kenar çizgisi aktarımı ve yeni kıyı kenar çizgisi tespiti işlemi Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmış olup, ilgi (b) Bakanlığımız yazısı ile onaylanmıştır.

Onaylı kıyı kenar çizgisi aktarımını ve yeni kıyı kenar çizgisi tespitini içeren 1/1000 ölçekli N18-c-23-c-2-a no.lu halihazır harita ozaliti yazımız ekinde gönderilmektedir.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
Üst Yazı
Paylaş: