Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

2023 Yılı Trampa ProgramıDuyuru Tarihi:
24.08.2023
2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere, Bakanlığımıza iletilen başvurular ve bilgi, belgeler doğrultusunda hazırlanan 2023 Yılı Trampa Programı ilgide kayıtlı Olur ile uygun bulunmuştur.
Duyuru Dosyası
Bakanlık Oluru ve trampa programı
Paylaş: