Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Torba Mahallesi Kıyı Kesimi Kıyı Kenar çizgisi ilanı HakkındaDuyuru Tarihi:
25.07.2023
Torba Mahallesi kıyı kesimine ait, onaylı 1/1000 ölçekli N18-c-20-a-3-b, N18-c-20-a-3-c ve N18-c-20-b-4-a no.lu halihazır harita paftası üzerine onaylı kıyı kenar çizgisi aktarımı ve yeni kıyı kenar çizgisi tespiti işlemi Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeligi hükümleri doğrultusunda yapılmış olup, ilgi (b) Bakanlığımızın yazısı ile onaylanmıştır.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
Üst Yazı
Paylaş: