Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Çamlık Mahallesi Tahsis AskısıDuyuru Tarihi:
20.12.2022
İlçemiz, Çamlık Mahallesi sınırları içinde bulunan mera/yaylak/kışlak/otlak ve çayırların, 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre yapılan tahsis çalışmalarının sonuçlarını gösterir Askı Cetvelleri ile ekleri Müdürlüğümüze iletilmiştir. Mera Kanunu’nun 13. Maddesi gereği, söz
konusu Tahsis Askı İlanı Cetvellerinin ekleri:
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
Tahsis Askı Dosyası
Paylaş: