Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Kumköy Mahallesi, 160 Ada, 43 Parsel GES Amaçlı Uygulama İmar Planı HakkındaDuyuru Tarihi:
13.10.2022
İlimiz Bodrum İlçesi, Kumköy Mahallesi, Tabantarla Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 160 ada 43 nolu kadastro parselin 27 .026, 1O m2' lik kısmında "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)" ile "Yol" amaçlı hazırlanılarak teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır. 
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Paylaş: