Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Eskiçeşme Mahallesi, 866 ada 2 parsele ilişkin Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikliğiDuyuru Tarihi:
26.09.2022
İlçemiz, Eskiçeşme Mahallesi, 866 ada 2 parsele ilişkin Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.10.2016 tarihli ve 4623 sayılı kararıyla uygun bulunarak, Bodrum Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarihli ve 202256
sayılı kararı ile Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2022 tarih ve 152 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
Plan Değişikliği Paftası
Duyuru Dosyası
Plan Değişikliği Açıklama Raporu
Paylaş: