Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Koyu Kıyı Kesimi Kıyı Kenar Çizgisi İlanı Hk.Duyuru Tarihi:
12.08.2022
Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Koyu kıyı kesimine ait , onaylı 1/1000 ölçekli 31L-IIId no.lu halihazır harita paftası üzerine yeni kıyı kenar çizgisi tespiti işlemi Muğla Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yapılmış olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2022 tarih ve 4120327 sayılı yazısı ile onaylanmış olduğu ve buna göre 1/1000 ölçekli 31LIIId no.lu halihazır alanında; (1-2-3…17-18-19) no.lu noktalar arasında yeni kıyı kenar çizgisi tespit edilmiştir.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
Pafta Dosyası
Paylaş: