Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Ekonomik ömrünü tamamlamış çeşitli marka ve model araç ihale ilanıDuyuru Tarihi:
24.06.2022
Belediyemiz envanterinde bulunan 43 adet ekonomik ömrünü tamamlamış çeşitli marka ve model araç, Belediye Encümenin 07.06.2022 Tarih ve 2022/2139 sayılı kararına istinaden ayrı ayrı olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince 19­20/07/2022 tarihlerinde Açık Arttırma Usulü ile satışa çıkartılacaktır. İlan metni ektedir.
Duyuru Dosyası
İlan Metni
Duyuru Dosyası
Araç Listesi
Duyuru Dosyası
Araç İhale Şartnamesi
Paylaş: