Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Göl Mahallesi, 220 Ada, 8 ve 218 Ada, 6 Parsel Numaralı Taşınmazlara İlişkin 1/1000 Ölçekli UİPD Askı İlanıDuyuru Tarihi:
15.06.2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 24.03.2022 tarihli ve 2022/0412
sayılı kararıyla uygun bulunan, İlçemiz, Göl Mahallesi, 220 Ada, 8 ve 218 Ada, 6 Parsel Numaralı Taşınmazlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Değişikliğinin askıya çıkarılması talep edilmiştir.
Duyuru Dosyası
Askı İlan Tutanağı
Duyuru Dosyası
Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Hükümleri
Duyuru Dosyası
Uygulama İmar Plan Değişikliği Plan Açıklama Rapor
Paylaş: